Сирмани за жилищно застрояване ID1012


15 000,00 лв.

УПИ с площ 920 кв.м. Намира се в кв. Сирмани, по пътя за болницата. На асфалтов път. СА1012