Индустриална зона ID77


352 000,00 лв.

Имотът представлява УПИ с площ 6 500 кв.м, заедно с построената в него масивна едноетажна производствена сграда с площ 1000 кв.м. В добро състояние.